tru
seier
han
ein
mykje
gitar
aldri
veg
mjuk
vil
kva
heim
til
sit
sjeldan
ring
veit
med
ikkje
sol
sjokolade
tanke
tenkjer
katt
varm
 
mot
song
konge
bukse
pudding
auge
pust
jente
drikke
mann
dei
ting
best
alt
hund
varm
gut
held
fjell
måne
nær
ende
blir
ven
stor
vit
vern
 
regn
fot
dans
snar
som
sommar
det
eit
mange
leik
av
over
dyr
vatn
bak
heilt
er
stikk
eg
fortel
kan
smak
blikk
blir
betre
sjå