Leka

År M D Stad Merknad
1851 6 26 Leka  
1851 7 21 Gutvika  
Nærøy

År M D Stad Merknad
1846 10 14 Kråkøya stoppa 1 dag. Med skip hit, 17 sjømil
1846 10 16 Lundring v Nærøya og til Strand
1851 6 25 innom  
1851 7 21 Ottersøy  
Vikna

År M D Stad Merknad
1851 6 25 Nærøysund  
1851 7 21 Nord-Kråkøy  
Fosnes

År M D Stad Merknad
1846 10 17 Fosnes  
1846 10 17 Seierstad  
Namsos

År M D Stad Merknad
1846 10 18 Hals båt frå Seierstad, vidare til garden Havig
1846 10 26 Namsos dagsutflukt
Flatanger

År M D Stad Merknad
1846 9 3 Bjørøya  
1851 6 25 Bjørøya  
1851 7 21 Bjørøya  
Namdalseid

År M D Stad Merknad
1846 11 2 Årgård  
Steinkjer

År M D Stad Merknad
1846 11 3 Steinkjer  
1846 11 5 Svepstad ein gard. Vart her ein knapp mnd. 
1856 7 19 Steinkjer  
1856 7 21 Utgard via Berg i Stod
1856 7 26 Rygg i Kvam via Sjem og Hamar
1856 7 27 Steinkjer  
1856 7 28 Svepstad Nokre dagar her att
1856 8 1 Røskje, Holme  
Snåsa

År M D Stad Merknad
1856 7 22 Krogsgard via Oldernes
Verdal

År M D Stad Merknad
1846 12 2 Holme innom Inderøy på/frå Svebstad?
1856 8 2 Verdalsøra også utflukt til Stiklestad
Inderøy

År M D Stad Merknad
1856 8 2 gjennom Tynes, Hove?
Levanger

År M D Stad Merknad
1846 12 3 gjennom  
1856 8 4 gjennom  
Frosta

År M D Stad Merknad
1846 12 3 Hammer  
Stjørdal

År M D Stad Merknad
1846 12 4 gjennom  
1856 8 4 Hegra  
Nord-Trøndelag

Ivar Aasen hadde tre turar innom Nord-Trøndelag. Første turen var i 1846, og då nådde han over eit stort område av fylket. I 1851 reiste han langs kysten. Siste turen, ti år etter den første, heldt han seg for det meste på indre strok. På siste turen i 1856 var han også innom stader han hadde vore tidlegare, og han fekk helse på menneske han hadde møtt og budd hos ti år tidlegare. Slik skjønar me at Aasen vann seg mange vener kring om i landet.

Før musa over kartet for å sjå kva stader Ivar Aasen reiste til i Nord-Trøndelag.

Ivar Aasen var i dei kommunane som er farga grøne.
Kartet viser dagens kommunestruktur.

Dagboksitat frå Nord-Trøndelag

3. september 1846:
Afreist med Dampbaaden fra Beian og ankommen til Bjørøe. Regn, Storm og stærk Søgang paa Folden. Ved Stoksund var det interessant at see de mange Fjeldbække og Fosse, som af Vinden bleve drevne lige op ad Fjeldet, saa at det saae ud ganske som Røghvirvler.

2. desember 1846:
Afreist fra Gaarden Svebstad og ankommen Holme i Værdalen. Lidt Snee, dog ikke godt Føre. Ved Mære er vakkert, dog ikke noget udmærket.

Ord frå Nord-Trøndelag

Døme på ord Ivar Aasen samla i fylket.

Ord Forklaring Område
Billing m. Tvillingbroder Sparbu
fjølg adj. mandstærk; mange Namdal
kjona v. n. og a 1) sysle, arbeide smaat; ordne tillave noget. 2) forhverve, skaffe sig noget. Namdal
Kauk n. Hujen, Skraal Innherred
oren (orinn) adj. forvirret, forstyrret i Hovedet Innherred
røselè adj. stolt eller myndig af Udseende Innherred
Du finn pdf-filer med ei samla oversikt over Ivar Aasen sine reiser i Nord-Trøndelag her:

Kart over reisene: Her finn du 28 kart der reiserutene til Ivar Aasen er innteikna.
Prøv også spelet Ordsamlaren, der det gjeld å finne rett fylke til nokre av orda Ivar Aasen samla på sine reiser.