Austrheim

År M D Stad Merknad
1843 5 13 Fanebust  
Radøy

År M D Stad Merknad
1841 7 30 Alverstraumen  
Meland

År M D Stad Merknad
1843 6 21 Litlebergen på Holsnøy. Ni turar inn til Bergen. Blakk. Vart her 9 mnd.
Lindås

År M D Stad Merknad
1843 5 14 Lindås vidare til Hundvin, Nesse, Isdal, Hamreplassen
Osterøy

År M D Stad Merknad
1843 5 14 Hamre  
1843 5 18 Haus via Steinestø
1843 5 20 Mjelde og til Haus att
1844 3 19 Fokstad, Bruvik  
Bergen

År M D Stad Merknad
1841 7 30 Bergen fyrste gong i Bergen
1843 6 2 Bergen  
1852 7 2 Garnes  
1852 7 3 Bergen  
1852 7 23 Bergen vart her 1 mnd
1855 9 9 Bergen  
1864 7 28 Garnes  
1864 7 29 Bergen  
1886 7 17 Bergen  
Vaksdal

År M D Stad Merknad
1844 3 20 Dale  
1852 7 1 Dale  
1864 7 28 Dale  
Voss

År M D Stad Merknad
1844 3 20 Evanger via Bolstadøyri
1844 3 21 Vossevangen via Flage. Vart her 1 mnd. 
1852 6 26 Vossevangen via Stalheim, Vossestrand, Opheim
1864 7 23 Vossevangen "svull om naglen på foden"
1864 7 27 Bolstadøyri  
1864 7 27 Evanger  
Kvam

År M D Stad Merknad
1844 6 19 Strandebarm  
Granvin

År M D Stad Merknad
1844 4 26 Eide  
1844 4 28 Granvin  
Ullensvang

År M D Stad Merknad
1844 4 28 Lofthus 22. mai: "det første Søbad". Vart her 6 veker.
1844 6 5 Hovland, Sekse dagstur, tilbake til Lofthus
Jondal

År M D Stad Merknad
1844 6 19 Jondal via Utne
Kvinnherad

År M D Stad Merknad
1844 6 26 Gjermundshamn og til Helvigen
Etne

År M D Stad Merknad
1844 6 27 Skånevik vart her vel 2 mnd
Hordaland

I 1841 kom Ivar Aasen til Hordaland. Her fekk han det faglege gjennombrotet sitt då han blei oppdaga og anbefalt for stipend til vidare språklege innsamlingar og studiar. I 1843 var han attende i Hordaland, og han kom til å ha fleire lengre opphald i ulike delar av fylket. Lengst blei han på Litlebergen i Meland i Nordhordland. Her var han i 9 månader, mykje pga. at reisestipendet han var avhengig av, ikkje kom grunna mistydingar og forseinkingar. Elles brukte han mykje tid i Skånevik i Sunnhordland, på Voss og på Lofthus i Hardanger. Frå losjiet sitt i Strandebarm i 1844 reflekterer Aasen over samanhengen mellom ulike kulturelle uttrykk: ”Naar jeg har kommet til en Egn, hvor jeg fandt en ny Klædedragt, har jeg ogsaa altid fundet et nyt Sprog, saaledes ogsaa her”.

Før musa over kartet for å sjå kva stader Ivar Aasen reiste til i Hordaland.

Ivar Aasen var i dei kommunane som er farga grøne.
Kartet viser dagens kommunestruktur.

Dagboksitat frå Hordaland

30. juli 1841:
Hvilken overordentlig Mængde af Follk, og deriblandt ikke et eneste bekjendt Ansigt! Dette Liv forekom mig meget kjedsommeligt, og jeg længtes tilbake igjen.

28. april 1844:
Hardangerfjordens Omgivelser er af Naturen just ikke meget behagelige. (…) Alligevel har dette Landskap som saa mange andre Strandegne et venligt Udseende paa een Tid af Aaret, nemlig om Sommeren.

Ord frå Hordaland

Døme på ord Ivar Aasen samla i fylket.

Ord Forklaring Område
blesk adj. læspende, som ikke taler reent Nordhordland
Dings n. liden vedhængende Tingest, f. Ex. en Ring, Knap, el. Løkke. Bergen Stift
fust adv. heftigt, voldsomt Nordhordland
Heia f. et letsindigt Fruentimmer Nordhordland
Otte-gar m. et farligt Sted; en Gaard som er udsat for Skred Hardanger
vaama v. n. tumle, vandre blindt hen (som Børn) Hardanger
furast v. n. forundres, forbauses Sunnhordland
Røa f. Sladder, Vaas Voss
Du finn pdf-filer med ei samla oversikt over Ivar Aasen sine reiser i Hordaland her:

Kart over reisene: Her finn du 28 kart der reiserutene til Ivar Aasen er innteikna.
Prøv også spelet Ordsamlaren, der det gjeld å finne rett fylke til nokre av orda Ivar Aasen samla på sine reiser.